Galerie

Aussenansicht Praxis
Empfang und Warten
Durchgang zu Behandlungsräumen
Besprechungszimmer
Behandlung Raum 1
Behandlungsraum 2 Infusionen
Behandlung Raum 3
Behandlungsraum 4
Behandlung Raum 5 Meso-Ästhetik
Behandlungsraum 6 ECT und Oxyvenierung